Warhammer 40.000

Trots en onstuimig, Geigor Fell-Hand is een Thegn van de Space Wolves met een lange staat van dienst van dappere daden. Maar ondanks zijn vaardigheid en woede als krijger, wordt het record van Geigor als commandant ontsierd door een aantal omkeringen op het slagveld - met name het verlies van zijn hele oorlogsroedel tijdens het vechten aan de zijde van de Thousand Sons, nadat zijn bondgenoten zich terugtrokken in het aangezicht van een Ork aanval. Geigor koesterde een bittere wrok tegen het XV Legioen vanwege dit vermeende verraad - en greep de kans om hen te straffen in de Censuur van Prospero.

Subcategorieën


Warhammer 40000: eldritch omens (eng)
Codex: tau empire (english)
Combat patrol: tau empire
Datacards: tau empire (english)
Space marines: captain in gravis armour
Space marines: primaris ancient
Tau empire: darkstrider
Tau: ethereal

Tau: ethereal

20,40 24,00

Warhammer 40000: tau empire dice
Asmodai --- webstore exclusive
Belial --- webstore exclusive
Codex: blood angels (hb) (english)
Codex: chaos space marines (english)
Codex: dark angels (hb) (english)
Codex: deathwatch (hb) (english)